دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
 
كد كاربر
رمز
 

"با خود مراقبتی یک برنده باشید"

هفته ملی سلامت مردان ایرانی : 1لغایت 7اسفند ماه 91

-        خود مراقبتی و ترک دخانیات :

 

             همین امروز سیگار را ترک کنید.

 

معاونت امور بهداشتی

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.