دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
 
كد كاربر
رمز
 

ایشان(امام خمینی) به من می گفتند: دست قدرتی دارد کارها را پیش می برد روح مطهر خود او می داند که من بعد از رحلت ایشان بارها این دست قدرت را به چشم دیده ام

مقام معظم رهبری حضرت آیه الله خامنه ای

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.